Miesięczne archiwum: sierpień 2010

Rada Programowa powołała nowy zarząd

Wybory członków zarządu na kadencję 2010-2013 oraz ustalenie wysokości składek członkowskich to główne punkty posiedzenia Rady Programowej Towarzystwa Dzieł. Rada Programowa, obok Zgromadzenia Ogólnego, jest najwyższym organem uchwałodawczym Towarzystwa Dzieł. W skład Rady wchodzą bowiem przedstawiciele pracodawców, którzy założyli Towarzystwo Dzieł.