Miesięczne archiwum: kwiecień 2011

Kilka słów o CDO

Jesteśmy organizacją powołaną do ochrony praw i reprezentowania interesów pracodawców. Działamy jako związek pracodawców na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Towarzystwo Dzieł uprawnione jest do posługiwania się w relacjach z partnerami zagranicznymi, odpowiednikiem swej nazwy w języku obcym z dodatkiem „Polska”, w szczególności do posługiwania się odpowiednikiem swej nazwy… Czytaj dalej »

Spotkanie klubu pracodawców

Czym jest Towarzystwo Dzieł, jakimi kieruje się zasadami ideowymi i jakie stawia sobie cele działalności na najbliższe lata – to główne zagadnienia omawiane podczas spotkania Klubu Pracodawców Towarzystwa Dzieł, które odbyło się w poniedziałek 18 kwietnia w Warszawie.

Dotacje na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Z początkiem II kwartału br. ukazało się szereg ogłoszeń o rozpoczęciu konkursów na realizację małych projektów, związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Jest to szansa m.in. dla pracodawców na uzyskanie dodatkowych środków pomocowych dostępnych w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać za pośrednictwem… Czytaj dalej »