Miesięczne archiwum: maj 2011

Wizyta przedstawiciela władz CDO

Z wizytą w Polsce przebywał Maurizio Giuliano, dyrektor Compagnia delle Opere (CDO) odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. Towarzystwo Dzieł reprezentuje włoski związek w Polsce i korzysta z jego pomocy i doświadczeń. CDO jest jedną z największych na świecie organizacji pracodawców, wspierającą przedsięwzięcia o charakterze społeczno-gospodarczym, kulturalnym i charytatywnym. CDO zrzesza ponad 34 tysiące członków i posiada… Czytaj dalej »

Majowe spotkanie pracodawców

Powołanie nowych członków Rady Programowej, zmiany w statucie Towarzystwa Dzieł, koncert skrzypcowy oraz wystąpienia programowe to główne punkty obrad wspólnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Rady Programowej. Zgromadzeni członkowie Towarzystwa Dzieł zatwierdzili również sprawozdanie z działalności związku za 2010 r. i przyjęli uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego. W części konferencyjnej wzięli udział także zaproszeni goście, sympatycy… Czytaj dalej »

Home schooling

Poniedziałkowe spotkanie (9 maja br.) Klubu Pracodawców Towarzystwa Dzieł było poświęcone tematowi edukacji domowej, szerzej znanej pod angielskim określeniem home schooling. Wprowadzenie do dyskusji o realizacji obowiązku szkolnego w domu pod opieką rodziców wygłosiła pani Ewa Petrykiewicz z Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, która jest członkiem-założycielem Towarzystwa Dzieł.