Statut

przez | 12 czerwca 2011

Towarzystwo Dzieł jest związkiem pracodawców i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami). Jest powołane dla ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim pracodawców, kierując się zasadami wskazanymi w rozdziale II Statutu Towarzystwa.

Zachęcamy do lektury Statutu Towarzystwa Dzieł (plik PDF).

Jest to tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone podczas wspólnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego i Rady Programowej w dniu 14 maja 2011 r. (zmiany zostały zgłoszone i już wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego).