Miesięczne archiwum: wrzesień 2011

Zrób jeden mały krok

Otrzymaliśmy prośbę od organizacji, która pomaga Siostrom Benedyktynkom z Jarosławia w poszukiwaniu darczyńców i gromadzeniu funduszy na remont odzyskanego klasztoru. Wiem, że ś.p. Krzysztof Prokop był zaangażowany w pomoc dla Sióstr. Dlatego postanowiłem rozesłać tę wiadomość do Członków Towarzystwa Dzieł z serdeczną prośbą o rozważenie własnego zaangażowania w tym dziele, albo namówienie do tego któregoś… Czytaj dalej »

Dotacje na nowe miejsca pracy

Nawet 300 tysięcy złotych dotacji może uzyskać przedsiębiorca, który utworzy trzy lub więcej nowych miejsc pracy na terenach wiejskich lub w miejscowościach liczących do 5 tysięcy mieszkańców. O wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2… Czytaj dalej »

Listy kondolencyjne od CDO

W ślad za smutną wiadomością o śmierci Krzysztofa Prokopa, Prezydenta Towarzystwa Dzieł, otrzymaliśmy oficjalne telegramy z kondolencjami nadesłane od władz międzynarodowych stowarzyszenia Compagnia delle Opere, którego członkiem jest polski związek pracodawców Towarzystwo Dzieł. Poniżej zamieszczamy przetłumaczone treści telegramów kondolencyjnych.

Pożegnanie Krzysztofa Prokopa

Rankiem 20 września 2011 r. odszedł do Pana Boga nasz przyjaciel Krzysztof Prokop, założyciel i Prezydent związku pracodawców Towarzystwo Dzieł (Compagnia delle Opere w Polsce). Odszedł człowiek wielkiego serca, od wielu lat zaangażowany w inicjowanie i wspieranie wielu dzieł charytatywnych, kulturalnych i gospodarczych w Polsce. Ofiarny i bezinteresowny, zawsze znajdował czas na rozmowy z każdym… Czytaj dalej »

Istnienie staje się wielką pewnością

W dniach 21-27 sierpnia br. we włoskiej miejscowości Rimini nad Adriatykiem odbywał się XXXII Meeting Przyjaźni Między Narodami. Jest to jedno z największych w Europie wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnych, któremu towarzyszą spotkania, debaty, konferencje tematyczne, koncerty artystów, pokazy i imprezy sportowe.