Miesięczne archiwum: maj 2012

O nabywaniu i przekazywaniu dóbr

Publikacja zawiera średniowieczne traktaty o etyce gospodarczej, autorstwa Mateusza z Krakowa, jednego z największych myślicieli europejskich z przełomu XIV i XV wieku. Tłumaczenia tekstu oryginalnego z łaciny na język polski podjął się dr Marcin Bukała, adiunkt z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.