Teksty programowe

przez | 5 czerwca 2012

Zachęcamy do lektury naszych wydawnictw, tekstów oficjalnych wystąpień oraz dokumentów programowych, które mogą być pomocne w poznaniu i zrozumieniu głównych idei oraz najważniejszych zasad działalności związku pracodawców Compagnia delle Opere (Towarzystwo Dzieł):

 

Tworzyć przedsiębiorstwo

To bardzo ważna publikacja dla członków i sympatyków CDO prowadzących działalność gospodarczą. Dostępna także w języku polskim. (zobacz treść).

 

Na drodze do wolności

Wystąpienie Bernharda Scholza, prezydenta CDO, podczas Zgromadzenia Ogólnego Compagnia delle Opere w Mediolanie 20 listopada 2011 r. (zobacz treść).

 

Twoje dzieło jest dobrem dla wszystkich

Wystąpienie ks. Juliana Carrona podczas spotkania otwartego Compagnia delle Opere w Assago we Włoszech, 22 listopada 2009 r. (zobacz treść).

 

Rzeczywiste zainteresowanie dla dobra ludzi

List prezydenta CDO Bernharda Scholza do wszystkich członków związku, 15 maja 2008 r. (zobacz treść).