Tworzyć przedsiębiorstwo

przez | 6 sierpnia 2013

Jak tworzyć i rozwijać własną firmę – to pytanie często towarzyszy osobom związanym z biznesem. Odpowiedź znajdziemy w przetłumaczonej na język polskim broszurze CDO pt. „Fare Impresa” (Tworzyć przedsiębiorstwo). Jest to bardzo ważna publikacja dla członków i sympatyków Towarzystwa Dzieł, szczególnie tych prowadzących własne przedsiębiorstwa.

Ta pozycja wydana przez CDO Polska powinna znaleźć się w domu każdego przedsiębiorcy. Odnosi się do fundamentalnych pytań każdej osoby w obliczu pracy. Z jakich powodów tworzy się przedsiębiorstwo? Gdzie rodzi się pragnienie wprowadzania innowacji? Jakie przyczyny skłaniają osoby pracujące w małych i średnich przedsiębiorstwach do stawiania czoła – dzień po dniu, z realizmem i odwagą – wyzwaniom globalnego rynku?

O wyjątkowości treści tej publikacji niech zaświadczy fakt, iż wyprzedziła o kilka lat, jeśli nie zainspirowała, Papieską Komisję ‚Iustitia et Pax’ do wydania bardzo ważnego dokumentu na temat powołania do przedsiębiorczości pt. „Powołanie lidera biznesu”. Dokumentu, który Katolickiej Nauce Społecznej po wielu latach akcentowania problemów pracowników i ich praw, przywraca dawno nieobecny namysł nad powołaniem do twórczości, przedsiębiorczości, który tak dobrze realizuje się w warunkach wolnej konkurencji i ograniczonej ingerencji państwa.

 

Jak piszą autorzy broszury „Tworzyć przedsiębiorstwo”:

Niniejszy manifest stawia w centrum rozważań właśnie osobę: osobę przedsiębiorcy i osobę pracownika, w przekonaniu, że zasadniczą sprawą jest zrozumienie genezy ich „twórczości”, a nie tylko zatrzymanie się na jej skutkach.

Z jakich powodów tworzy się przedsiębiorstwo? Gdzie rodzi się pragnienie wprowadzania innowacji? Jakie przyczyny skłaniają osoby pracujące w małych i średnich przedsiębiorstwach do stawiania czoła – dzień po dniu, z realizmem i odwagą – wyzwaniom globalnego rynku? I jakie kryteria są najbardziej odpowiednie do zmierzenia się z tymi wyzwaniami?

Skąd się bierze i czym karmi się siła, które pozwala na to, żeby z odwagą i kreatywnością radzić sobie ze złymi warunkami w czasach kryzysu finansowego i gospodarczego? Co takiego prowadzi do gotowości stawienia czoła, w duchu twórczości i przedsiębiorczości, problemom takim, jak: biurokracja, presja fiskalna, brak potrzebnej infrastruktury, tkwiąc w gąszczu przepisów krajowych i międzynarodowych?

Nie da się wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie, opierając się wyłącznie na poszukiwaniu zysku; należy wziąć pod uwagę inne, bardziej istotne czynniki, ponieważ są one wyraźniejsze; staje się więc możliwe przywrócenie świadomości o wartości przedsiębiorstwa jako ośrodka społecznego, w którym toczy się tak ważna część naszego życia, w którym wyrażają się i rozwijają zdolności oraz człowieczeństwo każdego z nas.

Chociaż ten dokument skierowany jest przede wszystkim do świata małych i średnich przedsiębiorstw, wiele z tych refleksji godnych jest również uwagi dużych przedsiębiorstw, jaki i organizacji non-profit oraz osób pracujących w wolnych zawodach.

 

Spis treści broszury „Tworzyć przedsiębiorstwo”:

  • Przedmowa
  • Wprowadzenie
  • Przedsiębiorstwo
  • Przedsiębiorca
  • Relacje ze współpracownikami
  • Możliwe sposoby działania

Publikacja liczy 20 stron i jest dostępna w biurze CDO Polska – email: office@cdopolska.pl