Zachęcamy podkarpackie firmy do udziału w Matchingu

przez | 16 kwietnia 2014

14 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie przedstawiciele CDO Polska zachęcali podkarpackich przedsiębiorców do wzięcia udziału w Matchingu 2014. Jest to największe spotkanie biznesowe organizowane przez Compagnia delle Opere, które  odbędzie się po raz dziesiąty pod koniec listopada w Mediolanie.

CDO Polska wspólnie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przygotowało prezentację Matchingu dla przedsiębiorców z Podkarpacia, zainteresowanych współpracą z firmami włoskimi.

Spotkanie w Rzeszowie otworzył Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego, który wyraził chęć bliższego poznania możliwości biznesowych, jakie oferuje przedsiębiorcom uczestnictwo w Matchingu 2014, organizowanym przez CDO. Podkreślił znaczenie wymiany polsko-włoskiej dla rozwoju regionu podkarpackiego. Przypomniał również, iż zarząd województwa planuje w 2015 r. zakończyć budowę nowoczesnego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce koło Rzeszowa, które może służyć m.in. organizacji targów typu matching.

Otwarcie spotkania przez wicemarszałka Bogdana Romaniuka

Następnie Katarzyna Chlebek z podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zaprezentowała formy wsparcia dla przedsiębiorców uczestniczących w imprezach targowych. Przybliżyła zebranym zakres pomocy oferowanej przez COIE i przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy polskich ambasadach i konsultach. Przypomniała także listę targów i konferencji promocyjnych organizowanych w 2014 r. przy wsparciu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Ofertę Matchingu skierowaną do uczestników spotkania w Rzeszowie przedstawił Jacek Strzałkowski z CDO Polska. Wśród korzyści udziału w Matchingu wymienił m.in. nawiązanie relacji z firmami ze wszystkich sektorów gospodarki, efektywny harmonogram spotkań, a także profesjonalne warsztaty i prezentacje firmowe. Istotne są także spotkania z operatorami zagranicznymi, którzy pomagają wejść na rynek międzynarodowy.

Przypomniał także słowa Bernharda Scholza, prezydenta CDO, iż „praca nad obecnością włoskich firm za granicą to fundamentalny czynnik propozycji przynależności do Compagnia delle Opere”. Jest to szansa na wzmocnienie kooperacji polsko-włoskiej, dzięki której możliwe będzie przezwyciężenie trwającego od kilku lat kryzysu gospodarczego i zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy obu krajami.

W trakcie trzech dni Matchingu bezpośrednim spotkaniom przedsiębiorców towarzyszą także branżowe prezentacje, konferencje z udziałem czołowych postaci z życia publicznego i biznesu, oraz warsztaty, które wspierają internacjonalizację firm (m.in. o warunkach prowadzenia działalności biznesowej w poszczególnych krajach świata, możliwościach eksportowych i oferowanych zachętach inwestycyjnych).

W poprzedniej edycji Matchingu w 2013 r. uczestniczyło 1600 podmiotów z 30 krajów. Uczestnicy przeprowadzili 45 tysięcy spotkań one-to-one, jak również wzięli udział w 180 warsztatach tematycznych, prezentacjach branżowych i konferencjach.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk (po lewej) i Piotr Cepielik wiceprezydent CDO Polska

Piotr Cepielik, wiceprezydent CDO Polska, przybliżył zebranym przedsiębiorcom główne cele statutowe, którymi kieruje się Compagnia delle Opere w swojej działalności we Włoszech i w Polsce. Wyjaśnił, czym związek pracodawców CDO Polska (Towarzystwo Dzieł) wyróżnia się spośród innych związków pracodawców czy organizacji biznesowych. Wskazał na konieczność tworzenia kultury współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, podkreślił wartość zaangażowania pracodawcy jako tworzącego przedsiębiorstwo w budowanie relacji z pracownikami, podwykonawcami czy klientami. Przypomniał znaczenie aktywności na polu społecznym, edukacyjnym i charytatywnym, poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw (dzieł).

* * *

Przedstawiciele firm z Podkarpacia, uczestniczący w prezentacji oferty Matchingu w Rzeszowie, otrzymali publikację „Tworzyć przedsiębiorstwo”, wydaną przez CDO Polska, oraz obejrzeli film promujący jedną z poprzednich edycji Matchingu (zobacz film).

 

Poznali także szczegółowy opis sposobu korzystania z platformy internetowej http://www.e-matching.it. Za jej pomocą przedsiębiorcy biorący udział w Matchingu opisują swoją działalność, oferowane produkty lub usługi, jak również precyzują oczekiwania odnośnie poszukiwanych partnerów biznesowych. Na tej podstawie aplikacja bazodanowa generuje harmonogram bezpośrednich spotkań na Matchingu.

Jednocześnie platforma umożliwia zalogowanym firmom poznanie profili innych uczestników Matchingu, wybór tych, który oferta najbardziej odpowiada potrzebom danej firmy, a także wymianę korespondencji w celu uzyskania szerszych informacji potrzebnych do ustalenia warunków współpracy. Dzięki temu podczas spotkania w formule one-to-one uczestnicy Matchingu są gotowi do nawiązanie efektywnej współpracy lub sfinalizowania wcześniej omawianych planów kooperacji.

* * *

CDO Polska może służyć Państwu wsparciem merytorycznym i informacjami na temat możliwości udziału w targach Matching 2014 w Mediolanie. Firmy pragnące wziąć udział w tym wydarzeniu prosimy o kierowanie zgłoszeń do biura krajowego CDO Polska na adres: office@cdopolska.pl

* * *

Zainteresowanych bliższym poznaniem warunków inwestowania w województwie podkarpackim, jak również możliwości uzyskania wsparcia dla eksporterów, zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.