Miesięczne archiwum: lipiec 2014

CDO Polska o ekonomii społecznej w Baszni Dolnej

25 lipca br. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej na Podkarpaciu odbyła się konferencja pod hasłem „Zmiany społeczno-gospodarcze we wspólnocie lokalnej poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej”. Organizatorami wydarzenia, na które zaproszono wiceprezydenta CDO Polska – Piotra Cepielika, byli: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz gmina Lubaczów.