Relacja z Milicza

przez | 16 czerwca 2016

W niedzielę 22 maja 2016 roku odbyło się w Miliczu na Dolnym Śląsku coroczne spotkanie z okazji rocznicy śmierci ks. Zdzisława Seremaka, pierwszego odpowiedzialnego za ruch Comunione e Liberazione w Polsce, wykładowcy teologii moralnej i duszpasterza, jednego z pionierów przemian posoborowych w Polsce.

W tym roku spotkanie rocznicowe miało szczególny charakter, gdyż właśnie mija 25 lat od śmierci tego wspaniałego człowieka, kapłana i przyjaciela wielu z nas. Z tej też okazji, z inicjatywy Piotra Cepielika, członka Towarzystwa Dzieł CDO Polska, została wydana książka zawierająca rys biograficzny, wspomnienia i zdjęcia, przypominające tę wyjątkową postać. Nawet ci, którzy nie znali ks. Zdzisława mogą wiele skorzystać sięgając po tę bardzo ciekawą lekturę. Zawsze poruszają nas ludzie, którzy odnajdują w życiu najgłębszy sens swojego istnienia i działania. Każdy człowiek, na własny użytek i dla własnego szczęścia, potrzebuje odpowiedzi na pytania, które rodzą się w jego sercu, pytania właśnie o sens wszystkiego, o to dlaczego każdego dnia podejmuje trud swoich obowiązków, dlaczego troszczy się o swoją rodzinę, swoje zdrowie, dlaczego zarabia pieniądze, wychowuje dzieci, odpoczywa, walczy z przeciwnościami losu i po prostu pragnie być szczęśliwy. Ks. Zdzisław znalazł odpowiedź na te pytania i dzielił się nią z wszystkimi, nie tylko z katolikami i ludźmi wierzącymi, ale po prostu z każdym napotkanym człowiekiem.

To wyjątkowe spotkanie rocznicowe rozpoczęło się mszą świętą w kościele św. Andrzeja Boboli. Przybyła na nią siostra ks. Zdzisława, pani Teresa Radecka, jej najbliżsi z rodzinami, koleżanki klasowe księdza (żaden z kolegów już nie żyje), osoby z ruchu Comunione e Liberazione, które znały go osobiście i w tym dniu mogły przybyć, a także ci, którzy nigdy się z nim nie spotkali, ale wiele mu zawdzięczają. Przy ołtarzu stanął 80-letni dziś kapłan, ks. Profesor Józef Swastek z Wrocławia, kolega z rocznika seminaryjnego ks. Zdzisława, wybitny historyk Kościoła i wspaniały kaznodzieja. Przypomniał mieszkańcom Milicza postać ks. Zdzisława, wskazując na główne rysy jego osobowości i najważniejsze wydarzenia z jego życia, które upłynęło na niezmordowanej służbie Bogu w ludziach, do których został posłany. Przypomniał kresowe pochodzenie ks. Seremaka, które w jakiś sposób wpłynęło na jego otwarty, pogodny charakter, jego rodziców i rodzeństwo, a także trudne życiowe doświadczenia.

Po mszy świętej i wspólnej fotografii z księdzem profesorem Swastkiem, panią Teresą i szkolnymi koleżankami ks. Zdzisława, wszyscy uczestnicy spotkania udali się na pobliski cmentarz, aby pomodlić się przy jego grobie. Po wspólnej modlitwie odbył się uroczysty obiad z jego rodziną, podczas którego była okazja do wspomnień i zwyczajnej serdecznej rozmowy. Pani Teresa Radecka i jej bliscy wyrazili na koniec serdeczne podziękowanie wszystkim zebranym za pamięć o ks. Zdzisławie, a w sposób szczególny za wydanie książki, która pozwoli ocalić tę wspaniałą postać od zapomnienia.

Dariusz Chodyniecki