CDO Polska na Forum Chrześcijańskich Przedsiębiorców

przez | 11 stycznia 2017

W dniach 9-10 grudnia przedstawiciele CDO Polska uczestniczyli w II Forum Chrześcijańskich Przedsiębiorców na UKSW w Warszawie. Było to ważne wydarzenie składające się z wykładów oraz warsztatów, podczas których polscy przedsiębiorcy, wymieniali się doświadczeniami. Mogli także korzystać z porad ekspertów Dwudniowe spotkanie zgromadziło przedstawicieli świata biznesu, którzy chcą prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami Katolickiej Nauki Społecznej.

Na rozpoczęcie forum, zebrani wysłuchali wykładu poświęconego etyce w biznesie, wygłoszonego przez członka zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. Andrzeja Kaźmierczaka. Ekonomista przypomniał, że gospodarka rynkowa, z którą Polacy wiążą wielkie nadzieje pomyślnego rozwoju gospodarczego, posiada słabe strony, prowadzące do kryzysu i nierówności społecznych. Przypomniał, że wskazówki, jak je pokonywać i w jaki sposób zapewnić sprawiedliwy i stabilny rozwój gospodarczy.

W czasie Forum wystąpili m.in.: ks. dr Marek Leśniak („Wiara czy Biznes?”), prof. Aleksander Stępkowski (Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, „Katolik w biznesie z perspektywy nauczania społecznego Kościoła”), czy dr Henryk Siodmok, prezes Grupy Atlas S. A. i Jan Brodawka, właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Karol („Jak zachować czyste sumienie w prowadzeniu biznesu?”). Wśród wykładowców i panelistów byli też obecnie przedstawiciele rządu i organizacji pracodawców.