Archiwum kategorii: Statut

Statut

Towarzystwo Dzieł jest związkiem pracodawców i działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami). Jest powołane dla ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim pracodawców, kierując się zasadami wskazanymi w rozdziale II Statutu Towarzystwa. Zachęcamy do lektury Statutu Towarzystwa… Czytaj dalej »